Power Quality Analyzing

 

Information om siden

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede viden og vigtighed omkring spændingskvalitet for produktionsvirksomheder, elforsyning mv.

Viden og Løsninger

    Quick Links

 Spændingskvalitet gruppe:

 

Vindmøller er meget afhængige af et stabilt el-net der hvor de tilsluttes. Støj, transienter mv. er ikke ønskværdige i tilslutningspunktet. Problemerne kan ikke undgås, men ved permanent måling kan ejeren/producenten/montøren hurtigt og nemt skabe sig et overblik over type, størrelse og tidspunkt for fejlen.

 

 

Læs mere

 

 

  • Vindmøller - spændingskvalitet

 

Transienter – en dårlig cocktail for vindmøller

Vindmøllebranchen er i dag en af de store bærende industrier verden over, med store produktionssteder og arbejde til mange underleverandører. Vindmølleproducenterne har altid været og er stadig utrolig dygtige til at videreudvikle møllerne så de opfylder nutidens behov for produktion af elektricitet. Det er en kompliceret opgave da størrelsen på tårn, nacelle, vinger mv. har en naturlig begrænsning. Løsningen er derfor meget rettet på optimering af de enkelte komponenter, såsom generator, effektelektronik mv. Disse komponenter er ikke nødvendigvis særlige holdbare overfor eksempelvis spændingstransienter. Transienterne kan enten opstå internt i møllen eller være udefrakommende i forbindelse med enten tilsigtede koblinger, lynnedslag eller genereret af en storforbruger.

 

Der findes meget udstyr som kan detektere en transient, men meget af udstyret kan ikke efterfølgende informere ejeren/producenten/montøren omkring størrelsen, tidspunktet og retningen. Efterfølgende kan det derfor være svært at finde årsagen og eventuelt placere et ansvar. Ved at installere og integrere permanent måling forskellige steder på nettet eller i installationen, kan man efterfølgende se størrelsen og hvorledes transienten har bevæget sig gennem systemet. Det kræver naturligvis, at man har et system der kan måle alle steder med samme clock og at alle data kan samles i et system. Vælger man at installere Metrums serie af intelligente måleinstrumenter opnår man denne mulighed. Ved hjælp af deres databasesystem kan man følge driften fra 230V til 400kV i et og samme system, hvilket giver et fantastisk overblik af hele driftssituationen. Instrumenterne kan ligeledes programmeres til at sende en alarm i form af sms eller e-mail hvis en foruddefineret størrelse på en parameter overstiges. Da alle Metrums måleinstrumenter er konstrueret efter målestandarden IEC 61000-4-30 klasse A kan instrumenterne anvendes som referenceinstrument hvilket samtid betyder at alle målte værdier er juridiske gældende ved en tvist.

 

Rød = fejl, Grøn = godkendt

Instrumenterne skal forstås intelligente på den måde, at alle beregninger bliver foretaget internt i måleinstrumentet. Hver uge sender instrumentet automatisk en rapport udarbejdet på baggrund af den valgte spændingsnorm. I rapporten fremgår det tydeligt hvilke parametre der er godkendt og hvilke der ikke er i løbet af den periode normen foreskriver – typisk en uge. Såfremt man ønsker alle data hentet fra instrumentet i forbindelse med en dybere analysering, er alle data flere måneder tilbage tilgængelige.

Filosofien har været at lave en serie af kvalitetsmåleinstrumenter, som ikke kræver en maskinmester eller ingeniøruddannelse for at være i stand til at foretage og tolke de målte data. Alle instrumenter er forsynet med en diode, er dioden rød, så betyder det at en af de målte parametre ikke er overholdt. Er dioden grøn, så behøver man ikke bruge tid på at analysere de målte data.

 

Metrum – ikke kun spændingskvalitet

Måleinstrumenterne måler alle relevante parametre i forbindelse med spænding, harmoniske overtoner, flicker, effekt, transienter, faseforskydning mv. Måleinstrumenterne kan ligeledes håndtere et stort antal digitale og analoge indgange. Den funktion, gør instrumenterne ideelle til eksempelvis anvendelse i en vindmølle. Indgangene kan bruges til måling af temperatur, vindhastighed, vibrationer eller andre former for installerede følere. Det kræver kun en ændring af softwaren fra Metrum, i forbindelse med de analoge og digitale indgange. En enkel, nem og billig måde at implementere et klasse A måleinstrument som kan retningsbestemme fejl, måle størrelse og retning på transienter og ydermere levere data der er juridisk gældende. Alarmfunktionen virker naturligvis også på analoge indgange, så alarmering af høj temperatur eller store vibrationer sendes via sms eller e-mail.

 

Der vil løbende blive tilføjet mere til siden – rent faktisk er der fast defineret norm, som foreskriver hvilken spændingskvalitet møllerne skal levere ud på el-nettet. Den skal vi kigge nærmere på.

 

Søren Haslev, Stærkstrømsingeniør – Cabicon a/s

 

Læs mere

 

Copyright ® 2012 Cabicon & Rohde Consulting  
pqa.dk