Power Quality Analyzing

 

Information om siden

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede viden og vigtighed omkring spændingskvalitet for produktionsvirksomheder, elforsyning mv.

Viden og Løsninger

    Quick Links

 Spændingskvalitet gruppe:

 

For at kunne være med i diskussionen omkring spændingskvalitet er det vigtig at forstå termer og fejlkilder. Bliv selv kyndig inden for spændingskvalitet med et 3 dages intensiv kursus som afholdes af to elingeniør med gode kommunikationsevner.

 


Kursus indhold:

 

 • Forståelse af harmonisk forvrængning
 • Høj og lavfrekvens støj
 • Flicker
 • Målemetoder
 • Strømforsyningsteknologi
 • Frekvensomformere
 • Sampling til styringsformål
 • Fjernaflæste elmåler og støj

Se alle E-learningstilbud

 

 

 

 • Kursus beskrivelse

 

En stabil og støjfri forsyning er vigtig for at få en produktionsvirksomhed til at køre optimal eller for at få kommunikation gennem forsyningsnettet til f.eks. fjernaflæste strømmåler. I dag er der allerede mange kilder der genere problemer for spændingskvaliteten og der bliver løbende flere og flere kilder der genere problemer. Det kan være en stor udfordring at finde frem til synderen og dernæst løse problemet. Dette kursus giver deltageren forståelse for problemstillingerne og analyseværktøj til at fejlsøge. Der oparbejdes forståelse af frekvens analyse, harmoniske forvrængning og højfrekvent støj. Der ses på eksempler der kan fremkalder spændingsproblemerne og der belyses både på teorien og praktiske øvelser. Støj og spændingsfejl kan udløse mange forskellige former for fejl og forstyrrelser af større systemer. Gennem kurset belyses der nogle eksempler på genneralle teknologier der bliver forstyrret af dårlig spændingskvalitet og hvilken faktor der spiller ind på specifikke systemer. Problemerne kan både opstå internt på kraftværket hvor f.eks. et reguleringsystem bliver forstyret eller hos en fabrikant hvor der opstår uforståelige produktionsfejl. Der arbejders med klasse A måleinstrumenter der kan indkobles på forsyningsnette fra 230V-400kV.

 

Det er også muligt at tage et e-learningskursus her og nu i harmoniske strømme som bliver mere og mere aktuel. Særlig med kravende der kom i 2019 på tilslutningssiden.

E-learningskursus: Harmoniske strømme

 

 

 • Forudsætning

 

Kendskab til elinstallationer og distributionsnet.

 


 • Underviser

 

Bo Rohde Pedersen fra Rohde Consulting og gæsteforelæser Søren Haslev fra Cabicon. Der undervises udelukkende på dansk.

 


 • Varighed og sted

 

3 dag i Esbjerg på Hotel Ansgar inklusiv god forplejning.

 

Læs mere

Copyright ® 2012 Cabicon & Rohde Consulting  
pqa.dk