Power Quality Analyzing

 

Information om siden

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede viden og vigtighed omkring spændingskvalitet for produktionsvirksomheder, elforsyning mv.

Viden og Løsninger

    Quick Links

 



Spændingskvalitet gruppe:

 

En god og stabil spændingskvalitet er bestemt ikke en selvfølge - heller ikke i elforsygningen. Kravene til spændingskvalitet og opretholdelsen af den, bliver med implementering af flere vindmøller, solceller, el-biler der skal oplades til en stor udfordring.

 

 

Læs mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Elforsyningsselskaber tjener penge på god spændingskvalitet...  

 

”Vi er meget glade for nu at være i stand  til at tilbyde vores kunder Metrums unikke serie af måleinstrumenter til dels kontrol af strøm- og spændingskvalitet og dels til energi- og effektmåling. Metrum har med udviklingen af deres serie af både håndholdte og transportable måleinstrumenter gjort det muligt for alle at foretage simple energi- og effektmålinger eller kontrollere om strøm- eller spændingskvaliteten lever op til gældende lovkrav.”

Søren Haslev, stærkstrømsingeniør – Cabicon a/s

 

Spændingskvalitetesanalyse behøver ikke være kompliceret

Efter en endt måling indikeres det meget enkelt enten med farven grøn som antyder, at kravene er opfyldt. Eller med rødt som antyder, at kravet IKKE er opfyldt. Ønsker eksempelvis installatøren, ingeniøren, maskinmesteren etc. efter en måling at fordybe sig yderligere og mere detaljeret er alle data tilgængelige. Såfremt der installeres flere instrumenter i et netværk, eksempelvis på en industrivirksomhed eller i et transmissionsnet hos et elforsyningsselskab, giver Metrums måleinstrumenter et fantastisk overblik over hvor eventuelle fejl kommer fra. Metrums måleinstrumenter er i stand til at retningsbestemme og faktisk snart oplyse brugeren om hvilken fejl der er tale om. Ydermere er alle Metrums måleinstrumenter konstrueret efter målestandarden IEC 61000-4-30, klasse A – hvilket gør alle Metrums produkter til referenceinstrumenter og dermed gør de foretagne målinger juridisk gældende. Producenter af måleinstrumenter som ikke opfylder IEC 61000-4-30, klasse A til netop dette behov kan ikke anvendes til et sammenligningsgrundlag – ene og alene fordi at der kan være op til 20 % forskel på de målte parametre.

 

Spar tid og penge med Metrums måleinstrumenter

Metrums måleinstrumenter bliver i Sverige i stor stil anvendt både i elforsyningen, vindmøllesektoren og ikke mindst i industrien som bliver mere og mere automatiseret. Bl.a. har Göteborg Energi installeret Metrums måleinstrumenter på alle deres hovedtransformerstationer og opnået store besparelser i forbindelse med statistisk analyse af parametrene for spændingskvalitet, målt over længere tid. Disse målinger har bidraget til en langt bedre og økonomisk rigtig netplanlægning. Ligeledes har Metrums intelligente måleinstrumenter gjort det muligt, at kontrollere leverancen af elektriciteten fra transformeren helt ud til forbrugeren. Implementeringen har også haft en stor fordel i forbindelse med eksempelvis kundeklager. Så snart kunden ringer ind med en klage omkring en variation, kan medarbejderen, mens kunden er i telefonen, med få tasteklik kontrollere status og se om der på det oplyste tidspunkt har været en uregelmæssighed. Instrumenterne er intelligente på den måde, at al behandling af data foregår i det enkelte måleinstrument. Hver uge genererer instrumenterne automatisk en rapport og sender den til brugeren eller til en fælles database. Såfremt den valgte spændingsnorm ikke er overholdt, fremgår det af rapporten som ”ikke godkendt” samt med størrelsen af den ikke overholdte værdi. Efterfølgende kan alle parametre hentes fra måleinstrumentet via modem, GSM-modem eller eksempelvis en alm. Lan-forbindelse og bearbejdes som ønsket. Instrumenter kan også sættes op til at sende en sms eller en mail såfremt en af de forudindstillede værdier overskrides. Hele filosofien bag udviklingen af Metrums måleinstrumenter og software er, at det skal være enkelt at foretage målinger og kontrollere om spændingskvaliteten er i orden – uanset hvilket niveau der arbejdes på. Som den eneste producent, kan Metrum tilbyde måleinstrumenter konstrueret efter målestandarden IEC 61000-4-30, klasse A på spændingsniveauer fra 230 V til 430 kV med alle data samlet i en fælles database – hvilket er med til at gøre serien endnu mere unik.

 

Tag med Cabicon til Sverige og få inspiration til fremtidens Smart Grid  

Cabicon a/s arrangerer i sensommeren i samarbejde med Metrum AB en tur til Sverige, hvor spændingskvalitet, Smart Grid og besparelser for elforsyningsselskaberne vil være hovedemnet. Göteborg Energi vil i den forbindelse vise og fortælle om, hvordan de har optimeret deres system med implementeringen af Metrums måleinstrumenter og ligeledes hvordan de har opnået store besparelser. Ligeledes skal vi besøge Sveriges første energilager hos Falbygdens Energi. Udfordringen med at lagre overskudsproduktion fra Solceller og vindmøller er her en realitet. Energilageret oplades om natten når forbruget er lille og vindmøllerne lystig snurrer rundt og generere strøm, og leveres ud på nettet til forbrugerne om dagen når behovet opstår. Styringen af energiflow i forhold til behov styres vha. målte data fra Metrums måleinstrumenter – energilageret er konstrueret og leveret af ABB. Herudover vil der med stor sandsynlighed blive arrangeret et besøg på en industrivirksomhed, som styrer kompenseringen med Metrums udstyr. Kontakt gerne Cabicon a/s på 7623 4400, såfremt I ønsker at deltage i arrangementet.

 

Mange er afhængig af en god og stabil spændingskvalitet

Hvis der forekommer et spændingsdyk under en svejseprocedure – er sammenhæftningen så optimal? Hvis der forekommer et spændingsdyk under en pladebukning – er pladen så bukket korrekt? Industri, slagterier, mejerier, sygehuse mv. har allerede og vil i fremtiden blive nødt til at interessere sig for dette emne, for på den måde at sikre en effektiv og ikke mindst en produktion af høj kvalitet. Elforsyningsselskaberne vil i forbindelse med implementeringen af det snarligt kommende Smart Grid ligeledes få brug for måleinstrumenter af denne kalibre.

“Vi glæder os meget til, sammen med Metrum at komme rundt og fortælle om hele det unikke program fra Metrum som ydermere kan anskaffes til meget fornuftige priser.” Kontakt Cabicon a/s på 7623 4400 for yderligere information.

Søren Haslev, Stærkstrømsingeniør – Cabicon a/s

 

Copyright ® 2012 Cabicon & Rohde Consulting  
pqa.dk