Power Quality Analyzing

 

Information om siden

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede viden og vigtighed omkring spændingskvalitet for produktionsvirksomheder, elforsyning mv.

Viden og Løsninger

    Quick Links

 Spændingskvalitet gruppe:

 

Rådgivening kan i ordets bogstaveligforstand være at få et råd om hvordan man undersøger og aflaster et spændingskvalitets problem. Det kan også være en total løsning; fejlen bliver lokaliseret og aflastet med en kunde specifik løsning.

 

 

Læs mere


 

 

  • Fejlfinding på stor anlæg

 

På store anlæg, f.eks. et kraftværk, kan det være svær at gennemskue hvilken støjkilde/forbruger der genere fejlen. Her er det vigtig at havde et godt system overblik og en stor viden om hvordan støj udbreder sig gennem et forsyningsnet og hvilken bivækninger den kan føre til. En set fejl har været at en støjene frekvensomformer har gennerede støj på et kraftværk. Denne støj førte til at reguleringen af viklingskobleren på hovedtransformatoren blev ustabil. I det daglige oplevende man på kraftværket at viklingskobleren skiftede mellem to viklinger med et interval på 3-5 minutter uden belastningsændringer.

 

Læs mere

 

 

  • Analysemetoder

 

Alle sanser, analysemetoder og viden kan og skal bruges til at løse spændingskvalitets problemer. En god start er at undersøge spændingskvaliteten for harmoniske, transienter og fliker. Det anbefales i mange tilfælde at opsætte konstant overvågning f.eks. at montere en spændingskvalitets analysator i et centralt elskab og derved opsamle og gemme data så ind og ud koblingsfejl kan kortligges. Mange andre data som produktionsfejl i en fabrik akustisk støj mm. kan også give indicier omkring spændingsproblemer.

 

Læs mere

 

  • Hjælp kan købes

 

Rohde Consulting hjælper gerne med at løse problemerne. Der kan blive udført en total løsning eller med en fældes indsat kan problemer løses og personale oplæres på dette felt. Ud over rådgivening tilbyder Rohde Consulting også kurser.

 

Erfaringsudvæksling i spændingskvalitet

 

Copyright ® 2012 Cabicon & Rohde Consulting  
pqa.dk